Sykkelfelt i Sorgenfriveien

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
ca. 0,7 millioner
Ferdigstilling:
Sommer 2011

Prosjektet har etablert og skiltet sykkelfelt innenfor eksisterende kantsteinslinje langs hele Sorgenfrivegen.  Strekningen er på om lag 700 meter.  Det er også bygget et opphøyd gangfelt ved Bratsbergvn.

 

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen