Sykkelfelt i Sorgenfriveien

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Anslått til 0,7 millioner
Ferdigstilling:
Sommer 2011

Prosjektet har etablert og skiltet sykkelfelt innenfor eksisterende kantsteinslinje langs hele Sorgenfrivegen.  Strekningen er på om lag 700 meter.  Det er også bygget et opphøyd gangfelt ved Bratsbergvn.

 

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta