Sykkelfelt Ole Vigs gate

Miljøpakken har bygget 150 meter sykkelfelt i Ole Vigs gt. fra Lindbergveita til Sigurd Jarls veg, i forlengelse av sykkelfeltet i gata for øvrig.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

Prosjektet inkluderte etablering av to opphøyde gangfelt for å markere kryssende ruter ved start (Lindbergveita) og slutt (Sigurd Jarls veg).

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta