Sjøgangen fra sentralstasjonen til Brattøra

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
20 milloner fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2012

Gangbrua Sjøgangen er bygd fra Trondheim sentralstasjon til Brattøra for å binde sammen Pirterminalen og Trondheim Sentralstasjon. Dette gir et regionalt kollektivknutepunkt der båt, tog og buss kobles tettere sammen.

Brua er et sentralt byutviklingsmessig grep. Sjøgangen forkorter avstanden for gående betraktelig. Brukonstruksjonen er totalt 220 m lang med to trappeløp på stasjonssida og en heis. På Brattørsida er det rampe og heis.

Miljøpakken bidrar med 20 millioner, 114,5 millioner dekkes av utbyggere i området.

Bru ble åpnet i oktober 2012.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)