Sykkelfelt Klostergata – Strindvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
2 millioner
Ferdigstilling:
2013

Miljøpakken bidrar til å bedre forholdene for syklister på strekningen Klostergata–Strindvegen. Strekningen er en del av hovedsykkelruta Klæburuta S4.

Oppgradering av sykkelfelt

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen