Forprosjekt gang- og sykkelveg Fagervika-Høvringen

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig

Miljøpakken har gjennomført et forprosjekt for å avdekke kostnadsnivå og om det er behov for regulering av en eventuell gang- og sykkelveg mellom Fagervika og Høvringen langs Bynesvegen.

Forprosjektet ble ferdig høsten 2012, og Miljøpakken har ikke prioritert prosjektet i handlingsprogrammet for 2014-2018.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)