Sykkelfelt i Lillegårdsbakken

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
2 mill. kr.
Ferdigstilling:
2020

Miljøpakken har bygd rødt sykkelfelt fra bunnen av Lillegårdsbakken og opp forbi Singsaker skole til Eidsvolls gate. Strekningen er ca 650 meter. Samtidig er det innført envegskjøring for bil nedover bakken fra Jørgen Bjelkes gate. Kjørevegen har fått ny asfalt. Bildet er tatt litt før anlegget sto ferdig.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen