Strandveien – sykkelveg med fortau

Miljøpakken har bygd 350 meter sykkelveg med fortau i Strandveien forbi tidligere E.C. Dahls bryggeri.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Sykkelvegen danner en forlengelse av utbygging med tilsvarende standard i Jarleveien og Stiklestadveien, som sto ferdig i 2019.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen