Sykkelfelt i Kjøpmannsgata

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
6,5 millioner
Ferdigstilling:
2013

Kjøpmannsgata har fått sykkelfelt med rød asfalt i begge retninger på strekningen fra Gamle Bybro i sør til Brattørbrua i nord. På midtre del av strekningen er det nå sykling mot envegskjørt biltrafikk. Sykling mot biltrafikken krever dokumentasjon på at farten på biltrafikken går ned. Fra juni 2011 fikk Midtbyen 40 km/t fartsgrense.

25 av 60 parkeringsplasser i Kjøpmannsgata er fjernet for å gi plass til sykkelfeltene. I en del av gata er det også tatt bort et kjørefelt. Det gjenstår noe mindre arbeid som blir ferdig i løpet av året.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)