Sykkelfelt Brattørkaia

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,7 mill fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2015

Det bygges et godt sykkeltilbud fra den nye svingbrua ved Skansen og til eksisterende sykkelfelt ved Clarion Hotell på Brattøra. På deler av strekningen blir det røde sykkelfelt, og på andre deler kun synliggjøring i gata uten merking som sykkelfelt. Det siste skyldes plassmangel blant annet på grunn av varelevering. Strekningen er ca 500 meter, hvorav halvparten er røde felt.

Utbyggere i området har ansvar for prosjektet, men Miljøpakken bidrar med penger for å sikre et bedre tilbud enn opprinnelig planlagt.

Traseen ligger på ei rask og viktig rute for sykling etter at den nye brua over Skansenløpet åpnet. Området har blitt svært populært både fordi ruta er en effektiv snarvei, og fordi det ligger flott til ut mot fjorden.

Arbeidet pågår og skal være ferdig i sommer.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)