Sykkelanlegg Sluppen-Stavne, første byggetrinn

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2013

Sluppen-Stavne, første byggetrinn, er et av de store prosjektene i Miljøpakken, og inkluderer nye anlegg for biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter. Derfor står det markert som både vegprosjekt, sykkelprosjekt og kollektivprosjekt i prosjektkartet. 

For syklister er det bygget gang-og sykkelundergang under Dovrebanen ved tidligere Stavne stasjon, gang- og sykkelbru over Osloveien og sammenhengende gang-og sykkelvegnett i Stavne-området.

Anlegget sto ferdig sommeren 2013.

Les mer om sykkelanleggene og prosjektet på nettsiden til Statens vegvesen.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)