Ratesvingen-Leirfossvegen II

Miljøpakken planlegger å sette i stand et gjengrodd tråkk mellom Ratesvingen og Leirfossvegen i Fossegrenda.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2024

Dette kan bli en effektiv snarveg nær boliger, busstopp og Leirfossen friluftsområde. Det har kommet mange innspill om traseen, som måler 124 meter. Aktuelle tiltak er bedre dekke i 1,5 meters bredde, rekkeverk og benk. Det er bygd en snarveg tidligere mellom de samme vegene, men på en annen strekning: Ratesvingen-Leirfossvegen I

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus