Ratesvingen–Leirfossvegen I

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca. 1 m. Håndløper (rekkverk) i bratt terreng, og vegetasjonsrydding. Leder til busstopp.
Lengde: 90 m
Tidsbesparelse: 6 min 30 sek.
Det planlegges enda en snarveg mellom Ratesvingen og Leirfossvegen: Ratesvingen-Leirfossvegen II

Ratesvingen–Leirfossvegen Snarvei ned til bussholdeplassen Haugnessvingen.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus