Ratesvingen–Leirfossvegen

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Nytt bærelag og toppdekke, bredde ca. 1 m. Håndløper (rekkverk) i bratt terreng, og vegetasjonsrydding. Leder til busstopp.
Lengde: 90 m
Tidsbesparelse: 6 min 30 sek.

Ratesvingen–Leirfossvegen Snarvei ned til bussholdeplassen Haugnessvingen.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien