Flatåsen skole – snarveger

Miljøpakken planlegger å utbedre to sammenkoblede tråkk like ved Flatåsen skole og idrettsanlegg.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2023 eller 2024
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2023 eller 2024


De to traseene er markert med gult på bildet og måler henholdsvis 61 og 70 meter. De strekker seg langs idrettsbanen og går delvis i en bratt skråning opp fra boliger. Aktuelle tiltak er to meters bredde og bedre dekke, håndløper (rekkverk), benk og muligens lys. Det er mye tid å spare på å gå her.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus