Snarveg ved Gruva i Melhus

Miljøpakken skal gjøre om en bratt sti til en god snarveg mellom Gimse skoleområde og Gruva idrettsanlegg i Melhus.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2024


Traseen er ca 100 meter. Stien skal få fast dekke og lys, og den skal kunne brøytes om vinteren. Den vil gi barn i Varmbu-området en 450 meter kortere og trafikksikker skoleveg hele året. Vanskelige grunnforhold gjør prosjektet krevende. Det kan ikke gjennomføres nøyaktig slik det opprinnelig var planlagt.

Relaterte artikler

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus

Darres veg-Stabells veg, Melhus