Sandgata – sykkelveg

Miljøpakken har bygd sykkelveg i Sandgata.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

På en 730 meter lang strekning har syklistene fått eget areal, atskilt fra fortauet. Sykkelvegen har et felt i hver retning på nordsida av gata. Den ble etablert samtidig med en endring av kjøremønsteret for bil i gata.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)