Røde sykkelfelt flere steder

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
8,2 mill
Ferdigstilling:
2015

Trondheim skal ha et sammenhengende, trygt og godt synlig hovednett for sykling. Dette er et et av hovedmålene i Miljøpakken og i Trondheims sykkelstrategi for 2014-2025. Ett av tiltakene er å legge rød asfalt i sykkelfelt for markere syklistenes plass i trafikken.

I 2014 ble følgende strekninger asfaltert:

• Vanglunds gate, bak nye Bunnpris i Elgesetergata/nær St.Olavs hospital:  230 meter rød asfalt.
• Olav Kyrres gate ved St.Olavs hospital: 300 meter rød asfalt.
• Klæbuveien sør, forbi Lerkendal: 420 meter rød asfalt.
• Gamle Osloveg fra Breidablikkvegen til Nyborg skole på Byåsen: 620 meter rød asfalt.
• Vollabakken ned mot Bakklandet: 330 meter rød asfalt (tidsplan usikker).

Totalt utgjør dette nærmere 2 km røde sykkelfelt. Samlet lengde med farget asfalt i Trondheim vil passere 5 km. med disse prosjektene. Oppmerking og skilting skjer sommeren 2015.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)