Rudolf Ræders veg–Thornæs veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020

Tiltak: Belysning, nytt dekke, breddeutvidelse til ca. 1,5 m, benk.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien