Ombygging og farget asfalt langs Bispegata

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,95 mill
Ferdigstilling:
2012

Det legges til rette for en helhetlig sykkelløsning gjennom Midtbyen. På strekningen Sverres gate til Gamle Bybro blir det gjort trafikale endringer. Det er lagt farget asfalt. Strekningen er ca 550 m lang. Totalt er det i løpet av høsten 2012 bygd en sammenhengende strekning på 2,1 kilometer med farget asfalt i Kjøpmannsgata, Bispegata og Elvegata.

I tillegg kommer ca 300 meter med farget asfalt i østre del av Erling Skakkes gate (mellom Kjøpmannsgata og Prinsens gate).

Det gjenstår noe mindre arbeid som blir ferdig i 2013.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)