Kongens gate – oppgradering

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
4,4 mill
Ferdigstilling:
2014

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk og er sporete. Arbeidet har bedret framkommeligheten for kollektivtrafikken og gi mindre slitasje på buss og trikk. I tillegg har passasjerer og sjåfører fått bedre komfort.

Prosjektet er et midlertidig tiltak i påvente av en større, nødvendig oppgradering av gata. Arbeidet vil sees i sammenheng med en eventuell utbygging av superbusstrasé i området.

Belønningsmidler til kollektivtrafikken finansierer oppgraderingen.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)