Kollektivfelt i Kolstadvegen

450 meter langt nytt kollektivfelt gjør at bussen kommer raskere frem i retning Saupstad/Kolstad/Flatåsen.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
10 mill. kr.
Ferdigstilling:
2021


Miljøpakken har bygd kollektivfelt langs Kolstadvegen mellom holdeplassene Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen på nordsiden av veien. Bussen skal komme fortere frem på en strekning med mye biltrafikk og mange bussruter.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)