Kolstadvegen – kollektivfelt


Miljøpakken bygger kollektivfelt langs Kolstadvegen mellom holdeplassene Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen på nordsiden av vegen. Strekningen er 450 meter lang. Bussen skal komme fortere fram i retning Sausptad/Kolstad/Flatåsen.

Relaterte prosjekter

Se alle treff