Gang- og sykkelveg i Bjørndalen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
1 mill
Ferdigstilling:
Høst 2011

Deler av sykkelanlegget fra Sluppen til John Aaes veg har blitt utbedret. Hensikten var å bedre framkommeligheten og øke sikkerheten til syklistene.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)