Kollektivfelt Strindvegen S.P. Andersens Veg-Torbjørn Bratts Veg

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,37 mill.kr.
Ferdigstilling:
2010

Miljøpakken bygget ca. 150 m kollektivfelt på strekningen S.P. Andersens veg–Torbjørn Bratts veg.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)