Kollektivfelt Sandmoen

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Finansiering:
Miljøpakkens bidrag 2 mill
Ferdigstilling:
Mars 2010

Gjennom prosjektet ble det bygget ca 300 m nytt kollektivfelt i sørgående retning.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)