Innfartsparkering Tonstadkrysset

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Finansiering:
100.000 kroner
Ferdigstilling:
Høsten 2010

20 innfartsparkeringsplasser ble etablert nær Tonstadkrysset ved å ta i bruk nordre del av arealet til Byggmakker. Målet er å gi et fleksibelt reisetilbud til trafikanter i Heimdalsområdet.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)