Kollektivgate (Sluppen-Stavne, første byggetrinn)

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2012

Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken, og har bygget nye anlegg for både biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter. Den nye kollektivgaten er ca. 150 meter, og den går fra Breidablikkveien og nordover.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Statens vegvesen.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)