Kollektivfelt Skovgård-Omkjøringsvegen

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,4 mill. kr
Ferdigstilling:
2014

Høsten 2013 bygde vi kollektivfelt langs fylkesveg 950 fra Rotvollkrysset til kryss Grillstadveien. Hensikten med tiltaket er bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, og da spesielt stambussrute 7. Kollektivfeltet og krysset sto ferdig sommeren 2014.

Relaterte artikler

Stjørdal stasjon og andre planer i Stjørdal

Hommelvik stasjon og andre planer i Malvik

Ny Trondheim sentralstasjon