Kollektivfelt Skovgård–Omkjøringsvegen

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,4 mill. kr
Ferdigstilling:
2014

Høsten 2013 bygde vi kollektivfelt langs fylkesveg 950 fra Rotvollkrysset til kryss Grillstadveien. Hensikten med tiltaket var bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Kollektivfeltet og krysset sto ferdig sommeren 2014.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)