Rundkjøring Lerkendal

Området rundt rundkjøringen skal bli tryggere og mer framkommelig for syklister, fotgjengere og busser.

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Under planlegging
Finansiering:
850 000 kroner

Miljøpakken jobber med en løsning for rundkjøringen ved Dybdahls veg opp Strindveien frem til brua over jernbanen. Et forprosjekt har sett på forskjellige muligheter, og deltiltak innen sykkel, gåing og kollektiv skal tas inn i Miljøpakkens handlingsprogram for 2018.

Miljøpakken har tidligere gjennomført strakstiltak i rundkjøringen for å gjøre den tryggere for alle som sykler og går.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)