Innfartsparkering Eggkleiva

Miljøpakken bygger innfartsparkering i Eggkleiva i Skaun kommune. I tillegg gjør vi området tryggere for de som sykler og går. Hensikten er å legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk.

Prosjektet inkluderer:

  • 12 parkeringsplasser for bil
  • Sykkelparkering
  • Ny bussholdeplass med leskur
  • Eksisterende holdeplass langs fv. 709 oppgraderes
  • Nye gangfelt og bedre belysning

 

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Tordenskiolds gate trikk

Ferdig (2014)

Miljøpakken har rustet opp Tordenskiolds gate, og flyttet trikkeskinnene ut i gata i krysset Kongens/Tordenskiolds gate. Tidligere krysset trikkeskinnene rett […]

Se alle treff