Innfartsparkering Eggkleiva

Miljøpakken bygger innfartsparkering i Eggkleiva i Skaun kommune. I tillegg gjør vi området tryggere for de som sykler og går. Hensikten er å legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk.

Prosjektet inkluderer:

  • 12 parkeringsplasser for bil
  • Sykkelparkering
  • Ny bussholdeplass med leskur
  • Eksisterende holdeplass langs fv. 709 oppgraderes
  • Nye gangfelt og bedre belysning

 

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate

Planlagt

Planprogram på høring nå! Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate. Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og […]

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Se alle treff