Innfartsparkering Eggkleiva

Nye parkeringsplasser for de som pendler fra Skaun.

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig

Miljøpakken har bygd innfartsparkering i Eggkleiva i Skaun kommune. I tillegg gjorde vi området tryggere for de som sykler og går. Hensikten er å legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk.

Prosjektet inkluderer:

  • 12 parkeringsplasser for bil
  • Sykkelparkering
  • Ny bussholdeplass med leskur
  • Eksisterende holdeplass langs fv. 709 oppgraderes
  • Nye gangfelt og bedre belysning

 

Relaterte artikler

Kolstadvegen – kollektivfelt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer

Innfartsparkering Ler, Melhus