Bedre å sykle i Kirkegata og Gamle Kongeveg

I tillegg bygger Miljøpakken sykkelveg med fortau i Gamle Kongeveg – i forlengelsen av Kirkegata.

Sykkelgate i Kirkegata:
Gata blir merket som sykkelgate med symboler i bakken fra Bakkegata til Gamle Kongeveg. Det blir lagt storgatestein mellom bilparkering og selve gata. Formålet er å lede syklistene inn mot midten av gata og unngå at de som sykler kolliderer med bildører. Løsningen er såkalt blandet trafikk med tydelig markering av at det sykles der det er bilkjøring. Fotgjengerne får fortauet for seg selv.

Ved Aleris blir 16 tverrstilte p-plasser for bil omgjort til langsgående parkering for å få bedre plass. Fortauet utvides.

Gamle Kongeveg:
Dette er ei bred boliggate med boligsoneparkering som nå får sykkelveg med fortau. Gata snevres innfor å gi plass til 3 meter sykkelveg og 2,5 meter fortau.

Flere kryss i området blir utbedret.

Prosjektet inngår i Ranheimsruta – en av hovedrutene for sykkel som Miljøpakken opparbeider og utbedrer. Arbeidet er forsinket, og ny sluttdato satt til 1. juni 2018.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Mindre sykkeltiltak 2018

Miljøpakken skal gjøre mindre utbedringer på en del problempunkter på sykkelnettet rundt omkring i Trondheim.

Se alle treff