Framkommelighet for buss Sivert Thonstads Veg

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
4,8 mill. kr.
Ferdigstilling:
2019

Prosjektet skal gjøre det enklere for bussen å komme fram i Sivert Thonstads veg. En annen type fartsdemping skal gi mindre støy for naboer.

Byggestart var sommeren 2014. Vegen er nå bygd om.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)