Gang- og sykkelveg i Bynesvegen

Prosjektet har bygget gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraséen over Killingdalområdet, og ved Bynesvegen mellom Ilsvika og Fagervika. Lengden er ca 800 meter, og vegen gir bedre sikkerhet for gående og syklende til og fra Ila.

Relaterte prosjekter

Se alle treff