Gang- og sykkelveg i Bynesvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Miljøpakkens andel 5,3 mill.
Ferdigstilling:
Sommer 2011

Prosjektet har bygget gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraséen over Killingdalområdet, og ved Bynesvegen mellom Ilsvika og Fagervika. Lengden er ca 800 meter, og vegen gir bedre sikkerhet for gående og syklende til og fra Ila.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)