Gang- og sykkelbru Skansen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
118 mill. kr.
Ferdigstilling:
Høst 2014

I 2014 åpnet Statens vegvesen Svingbrua, ny gang- og sykkelbru over Skansenløpet. Brua var det siste leddet i en sammenhengende gang- og sykkelveg langs Nordre avlastningsveg, og er derfor ikke finansiert av Miljøpakken. Brua binder Byåsen og Ila sammen med Brattøra, og er en flott turveg langs fjorden.

Prosjektet består av en svingbru på ca 100 m som kan åpnes sammen med Skansen jernbanebru for båter som skal inn og ut av kanalen. I tillegg skal vi bygge ca 350 m gang- og sykkelveg for å koble brua sammen med eksisterende veger.

Mellom gang- og sykkelvegen og sjøen blir siste del av friområdet med betongpromenade, trær og sandområde gjort ferdig. Dette er fortsettelsen av friområdet som åpnet  i juni 2012.

Prosjektet blir bygget av E6 Trondheim-Stjørdal.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)