Kollektivfelt, E6 Sør (Sentervegen-Tonstad)

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
4,5 millioner
Ferdigstilling:
2011

Eget kollektivfelt i sørgående retning fra Formo bru til Bjørndalsbrua. Prosjektet var en del av E6 Sentervegen–Tonstad. Dette var et av de store vegprosjektene i Miljøpakken, med nye anlegg for biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)