Bratsbergvegen-Sluppenvegen

I samarbeid med grunneiere Kjeldsberg, COOP, Heglund og KLP har Miljøpakken etablert en bedre og tryggere ferdselsåre gjennom et bilbasert område.

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
Delfinansiert av Miljøpakken
Ferdigstilling:
2022

Strekningen går fra Bratsbergvegen til nordvestlige del av Sluppenvegen, og er på rundt 300 meter. Snarveien knytter seg i vest til øvrig gang- og sykkelveinett med kulvert under E6 og metrobussholdeplasser på Sluppen.

Etter oppgradering av traseen er det blitt enklere og tryggere å komme seg til for eksempel kontorområdet og Lager 11 uten å bruke bil.

Snarveien er fysisk avgrenset med blant annet plantekasser fylt med gjenbrukt asfalt fra området. Det er fjernet gjerde og litt vegetasjon, en skråning er utslaket, og noen parkeringsplasser har måttet vike for å gi plass for gående og syklende.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus