Båtmannsgata til Strandveien

Miljøpakken utreder videreføring av sykkelvei fra Nordre Avlastingsveg til Strandveien.

Strekningen inngår i hovednettet for sykkel. I dag mangler videreføring av sykkelveien som kommer fra Nordre Avlastingsveg, og området framstår svært lite tilrettelagt for myke trafikanter.

Utredningen skal se på alternative løsninger for sykkeltilbud, herunder sykkelveg med fortau mellom Båtmannsgata og Strandveien. Kostnader skal utredes og konsekvenser for andre trafikantgrupper skal belyses.

Utredningen blir ferdig i 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff