Prosjekter
Tyholtveien

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 19 august 2021

Lesetid: 2 min

Tryggere skolevei på Tyholt

Barna på Tyholt har fått en sikrere skolevei til skolestart.

For å skape en sikrere skolevei for barna i nærområdet, har Miljøpakken bygget fortau og sykkelvei i Tyholtveien.

I Skolevegsrapporten fra 2007 ble strekningen omtalt som en problemstrekning. Nå har Miljøpakken bygget 550 meter med fortau langs Tyholtveien, fra Henrik Mathiesens vei til Persaunvegen. Deler av strekningen har også sykkelfelt.

Med det ønsker vi alle elever et godt nytt skoleår!

Videre oppgraderinger av Tyholtveien

Nå detaljplanlegger Miljøpakken videre arbeid i øvre del av Tyholtveien. Her er planen å bygge sykkelvei og fortau hele strekningen fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg. Byggestart kan komme i 2022, og samkjøres med fornyelse av vann- og avløpsledninger for å unngå å grave to ganger på samme sted.