Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 februar 2021

Lesetid: 2 min

Se hvor sykkelbyen kan utvides

Kartet og tabellen under viser* hvilke sykkelveier som er foreslått prioritert på Trondeim kommunes vegnett* hvilke som bør ha topp, […]

Kartet og tabellen under viser
* hvilke sykkelveier som er foreslått prioritert på Trondeim kommunes vegnett
* hvilke som bør ha topp, middels og lav prioritet
* antatt prisnivå per løpemeter

Nummer 1 til 11 er gitt høy prioritet i forslaget. Størst nytte for flest mulig er ett kriterium. Det er også viktig å tette hull i dagens sykkelnett.

Trondheim bystyre har store ambisjoner for Trondheim som sykkelby for perioden til og med 2023:

  • Andelen reiser med sykkel skal opp fra 10 til 14 prosent.
  • Det skal bygges 35 km nye sykkelanlegg.
  • Det skal planlegges 50 km nye sykkelanlegg.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt samme mål for å utvide nettet via Miljøpakken. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen bygger sykkelanlegg i tillegg til kommunen. Også Melhus, Malvik og Stjørdal starter nå utbygging med penger fra Miljøpakken.

Dette skjer i år
Lista på 33 er planer, til dels på veldig tidlig stadium. I år starter to store prosjekt litt utenfor sentrum.

Hovedsykkelveg Lilleby-Dalenbrua – blir ferdig i 2021

Saupstadbrua over Bjørndalen – ferdig i 2022

Skisse som viser standard på hovedsykkelruta mot øst. Her inngår traseen Lilleby-Dalenbrua som kommer i år.

Andre tiltak som skal stå ferdig i 2021 er blant annet:

  • Gang- og sykkelbru over E6 på Melhus
  • Sykkelhotell på Tonstad og Leutenhaven
  • Sykkelveg i Fjordgata