Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 13 april 2018

Lesetid: 2 min

Politiet rykker inn i Høgskoleringen

Politiet vil nå kontrollere trafikken i Høgskoleringen og bøtelegge bilister som trosser gjennomkjøringsforbudet. Det koster 5350 kroner å bli tatt.

I hele anlegsperioden er det forbudt å kjøre gjennom Høgskoleringen med bil. Bare buss i rute får kjøre over Gløshaugen. Så mange bilister trosser forbudet at entreprenøren og Trondheim kommune har bedt politiet om hjelp. Politiet varsler kontroller i løpet av nærmeste framtid.

– Den ulovlige kjøringa hindrer anleggsarbeidet og det oppstår farlige situasjoner. Vi så til slutt ingen annen utvei enn å kontakte politiet, sier prosjektleder Petter Fuglaas i Miljøpakken.

Mange drosjer kjører Høgskoleringen trass i tydelig skiltet forbud. Drosjeselskapene er varslet, og i noen tilfeller har entreprenøren også oppgitt nummer på de aktuelle drosjene, men problemet fortsetter.

Det er heller ikke lov å gå og sykle gjennom anleggsområdet. Også en del syklister bryter forbudet selv om det er lagt til rette med andre traseer.

Under Miljøpakkens utbygging i Dybdahls veg måtte politiet også gripe inn.  Ved en av kontrollene ble 14 bøtelagt i løpet av 45 minutter. Siden har bota for å bryte gjennnomkjøringsforbudet steget fra 4200 til 5350 kroner.

Miljøpakken bygger kollektivfelt, sykkelveg med fortau og stasjoner for Metrobuss i Høgskoleringen. Arbeidet startet sommeren 2017. Det skal stå ferdig 1. desember. Les om Høgskoleringen.

I midten av mai starter også arbeid for buss og syklister i den tilstøtende Christian Frederiks gate.