Prosjekter
Bilde av syklist

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 09 april 2018

Lesetid: 3 min

Bytter ut bilen med elsykkel

Nå skal Helsedirektoratet leve som de lærer. Bilen får stå i garasjen – elsykkel bringer de ansatte til og fra jobb i Trondheim. Helsebringende mosjon erstatter en plass i bilkøen.

Direktoratet har flyttet fra Sluppen til nybygget Trondheimsporten på Sorgenfri. De har de 75 ansatte bare fem avgiftsbelagte p-plasser for bil. Miljøpakkens reiserådgivere rykket inn med førstehjelp i form av gratis test av elsykler  i to uker.

Miljøpakken har investert i en konteiner med sju elsykler og lading. Den har gått på omgang i snart ett år mellom virksomheter som ønsker å endre ansattes reisevaner.

– Tilbakemeldingen fra de som prøver er ofte at det gikk fortere enn forventa. En del oppdager at det er kjappere enn å kjøre bil. Mange sier også at det rett og slett er gøy med elsykkel, mens andre framhever at de får frisk luft før jobb, sier reiserådgiver Sylvelin Foldøy.

Litt skeptisk? Geir Lyngseth (i bakgrunnen) demonstrerer elsyklene for ansatte i Helsedirektoratet, som akkurat har flyttet.

Salget av elsykler har eksplodert. Bakkene rundt sentrum gjør Trondheim til en velegnet by for elsykkel. Du kommer opp uten å bli svett, hvis det er målet. I tillegg til konteineren som lånes ut til arbeidplasser, styrer Miljøpakkens reiserådgivere en utlånsordning for enkeltpersoner hos forhandlere i byen. Ca 20 prosent av de som testet elsykkel gjennom denne ordningen har kjøpt slik sykkel etterpå. De fleste skifter fra bil til elsykkel, ikke fra vanlig sykkel.

Om elsykkel-konteineren
Lansert som verdens første i sitt slag i mai 2017. Inneholder sju sykler med komplett utstyr for lading. Kravet er at ansatte som ellers kjører bil skal prøve elsykkel til og fra jobb i to uker. Disse virksomhetene har prøvd ordningen:
* Sandvik-Teeness.
* Heimdal vgs
* Charlottenlund vgs
* Enova
* Helse Midt-Norge
* Tre ulike institutt ved NTNU
* Rambøll
…og nå altså Helsedirektoratet, som har flyttet til Trondheimsporten.

NTNU Vitenskapsmuseet, Singsaker skole, St Olavs Hospital, NTNU Campusservice og Nidar er de neste på lista. Interessen er stor.

Konteineren: Virksomheter står på venteliste for at ansatte skal få prøve Miljøpakkens elsykler gratis i to uker. For mange er elsykkelen en sann åpenbaring.

Om Trondheimsporten (Entra er eier)
* Ca 700 arbeidstakere, Trondheim kommune største leietaker.
* Over 1000 elever innom hver dag på voksenopplæringa.
* 55 p-plasser for bil.
* 280 p-plasser for sykkel utendørs.
* 186 p-plasser for sykkel innendørs.
* 550 garderobeskap.
* Jobber for å få til ebil-pool for ansatte.
* Bysykler kommer trolig i høst.

PS: Helsedirektoratet arbeider for at vi alle skal være fysisk aktive minst 30 minutter om dagen.

– «Sykkelbølgen» og mer menneskevennlige byer er et kinderegg for folkehelsa: Det gir bedre luftkvalitet, flere får sine daglige 30 minutter aktivitet – og byene blir bedre rom for mennesker å ferdes og være sosiale i, sier prosjektleder Øystein Tveite i Helsedirektoratet.

Sykling (ikke bare elsykkel) til og fra Midtbyen har økt med 50 prosent i Trondheim siden 2010.