Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 18 januar 2018

Lesetid: 2 min

Over 30 millioner kollektivreiser i 2017

I 2017 passerte vi for første gang 30 millioner reiser med buss og trikk i løpet av ett år. Det er 11 millioner flere enn i 2010 – en eksplosiv vekst.

Denne veksten skal fortsette, og det er årsaken til at byen får Metrobuss og nytt ruteopplegg fra august 2019. Miljøpakkens rolle er todelt:

  • Miljøpakken bygger stasjoner, omstigningspunkt, kollektivfelt og andre fysiske tiltak på de tre linjene for Metrobuss (24 meter lange busser). Pengene kommer 50/50 fra staten og bompenger.
  • Miljøpakken dekker kostnader til drift av buss og trikk slik at takstene kan holdes nede og kvaliteten holdes oppe. Pengene kommer hovedsakelig fra staten i form av såkalte belønningsmidler – som igjen er et resultat av bominnkreving og andre tiltak for å få flere til å reise miljøvennlig.

Miljøpakken bidro i fjor med 148 millioner kroner til kollektivtilbudet i Trondheimsområdet. Bidraget skal trappes opp til 190 millioner kroner. Det betyr at Miljøpakken betaler omtrent det samme som fylkeskommunen, og dermed en god del av billetten din.

Noen nøkkeltall:
30,3 millioner reiser i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. 4,7 prosent flere enn i 2016.
27, 5 millioner reiser i Trondheim/Klæbu. 5 prosent flere enn i 2016.
Trikken sto for 980 000 av disse turene i 2017. Det reiste 4,6 prosent flere med trikken enn i 2016.

Veksten på buss er kraftig i Trondheim, men har stagnert utenfor byen. I nabokommunene ser det ut til at bilbruken øker, mens den ikke gjør det i byen.

Les mer om Miljøpakkens resultater og nøkkeltall.