Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 16 januar 2018

Lesetid: 2 min

Slik blir det å gå til Metrobussen

I snitt får folk ca 30 meter lenger å gå til holdeplass langs de tre hovedrutene når Metrobuss begynner å kjøre i august 2019.


Antall stasjoner (holdeplasser) langs hovedlinjene blir redusert fra ca 100 til 70 av to årsaker:

  1. Bussen skal komme fortere fram av hensyn til de reisende.
  2. Det er ikke plass til holdeplasser over alt. Mange plattformer må være lenger enn i dag for å ta unna trafikken.

Blant annet Trondheim seniorråd er redd eldre får vansker med å gå til holdeplass. En kartlegging gir følgende hovedfunn:

  • Antall personer som bor inntil 400 meter fra holdeplass langs  de tre Metrobusslinjene blir redusert fra ca 52 000 til ca 47 000.
  • 108 000 bor innenfor 800 meter fra de tre Metrobusslinjene. Ca 90 000 av disse vil få liten eller ingen endring (pluss/minus 100 meter).
  • Tilsvarende gjelder også for personer over 70 år: Ca 83 prosent får liten eller ingen endring.
  • 165 eldre personer som bor langs traseene får mer enn 300 meter ekstra avstand til holdeplass i retning til Midtbyen.
  • 85 personer over 70 år får så stor økning i retning fra Midtbyen. Dette utgjør rundt regnet 1 prosent av de eldre som bor langs akkurat disse traseene.

Her kan du lese hele rapporten Holdeplasstilgjengelighet Trondheim. NB! Etter kartleggingen kommer justeringer som trolig vil gi kortere avstand for en del enn det rapporten viser. Blant annet er stopp ved Byåsen skole og Hospitalskirka er foreslått opprettholdt. Gang- og sykkelveger til stasjoner skal bli bedre.

Bildet over er fra prøvekjøring av en 24 meter lang buss.  56 slike busser vil inngå i en samlet flåte på ca 300 nye busser fra august 2019.

Les mer: Metrobuss – fakta og bakgrunn.