Er du den siste som skal endre reisevanene dine?

Røde felt Singsakerruta test

Gjennom mange år har stadig flere gått, syklet eller tatt buss i Trondheim, samtidig som biltrafikken har gått ned. Men i 2019 økte bilbruken.

Slik reiser vi i Trondheimsområdet

Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2019) kan tyde på et trendbrudd etter mange år med overgang til miljøvennlige reiser. Ca 51 % av alle reiser i Trondheim er en biltur, litt opp fra 2018. Før tiltakene i Miljøpakken var bilandelen 58 %.

Rapport RVU 2019 og sammenligning med tidligere år.

Rapport RVU 2019 som pdf.

Utvikling i Trondheim gjennom ti år. I nabokommunene har bilbruken økt i perioden.

Hva om vi reiste som før Miljøpakkens arbeid startet i 2009?
Da ville det vært:
60 000 flere bilturer hver dag i Trondheim enn i dag.
13 000 færre sykkelturer
15 000 færre daglige reiser med buss, trikk og tog.

En vanlig dag i Trondheim

Andelen reiser etter type gjort om til antall reiser for alle over 12 år i Trondheim, ifølge RVU 2017.

Kjører bil210 000
Passasjer, bil 48 000
Buss, trikk og tog 60 000
Sykler 54 000
Går150 000

Hva skal til for at du skal forandre deg?

Illustrasjon av transportforandring fra 2010 til 2014. Det er nå 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Tallene gir et bilde på hvordan reisevanene har endret seg over noen år – fra bil til kollektiv, sykling og gåing.

Resultat av registreringer og tellinger av trafikk (ikke RVU):

Vi reiser grønnere. Grafen over viser hvordan ANTALL fotturer, sykkelturer, kollektivreiser og bilreiser har endret seg basert på ulike tellinger.
Andelen elever som sykler til barneskolen har økt fra 7 % høsten 2013 til 26 % høsten 2020. I antall tilsvarer det en økning fra 1000 til nesten 4000 syklende skolebarn hver dag. Bilkjøring har falt tilsvarende. Vær- og føreforhold kan gi store utsalg fra år til år, men trenden er klar.

Bli med og kutt køen

Illustrasjon av avstanden fra Trondheim til Vinstra

Hver dag reiser 22 000 mennesker til Midtbyen kollektivt. 12 000 sykler eller går. Om de grønne trafikantene satt i hver sin bil, ville køen nådd Vinstra i Gudbrandsdalen.

3900 tar buss, 400 sykler og 200 går over Elgeseter bru i morgenrushet. De kutter over 30 km bilkø.

Gi plass til de som trenger det

Illustrasjon av parkerte bilder kontra fotballbane

40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim hver dag. Plassen de parkerte bilene tar tilsvarer nesten 100 fotballbaner. I Midtbyen har 1500 gratis p-plass. De bruker areal som tilsvarer bortimot fire ganger Lerkendal.

Utvalgte trafikktall fra Trondheim:
Kollektivreiser

 • 18,8 millioner bussreiser i Trondheim i 2010.
 • 28,3 millioner bussreiser i Trondheim i 2018.

Sykling

 • Midtbyen: Sykkeltrafikken til og fra Midtbyen har økt med 55 prosent fra 2010 til 2019 (manuelle tellinger).
 • 20 000 sykler til og fra Midtbyen i snitt gjennom året.
 • 6-7000 sykler til og fra Midtbyen om vinteren.
  Tall fra før korona, som førte til fall pga hjemmekontor.

Gåing

 • Midtbyen: Ca 21 000 går til og fra Midtbyen i snitt. Det er 39 % flere i 2019 enn i 2010 (manuelle tellinger).
 • Gågatene: Nordre gate har 20 000 besøkende en lørdag i sommerhalvåret. Noen sykler, de aller fleste går.
  Tall fra før korona, som førte til fall pga hjemmekontor.

Bilkjøring

 • 100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn 3 kilometer.
 • 250 000 passerer bompunktene i Miljøpakken daglig.
 • En personbil står stille 96 % av tida.

Vegamot har oversikt over bompasseringer. Velg fanen Miljøpakken nederst på regnearket for trafikkstatisikk.

Andre undersøkelser

Miljøpakken evalueres jevnlig:

Miljøpakken har også gjennomført egne spørreundersøkelser (Mini-RVU) i perioden 2014-2017:
Reisevaner rapport 2014-2017

Rapport om reisevaner i Trondheim 2013/14