Er du den siste som skal endre reisevanene dine?

Røde felt Singsakerruta test

Stadig flere går, sykler eller tar buss i Trondheim, samtidig som biltrafikken går ned. Nå er lufta renere enn på 20 år.

Sammen kan vi redusere biltrafikken

Litt over halvparten (52 prosent) av alle reiser i Trondheim er en biltur. Bilbruken skal ikke øke selv om byen får flere innbyggere.
Her ser du hvordan vi reiste, ifølge den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2014).

Illustrasjon av reisende fordeling på transportmiddel. 52% kjører bil, 28% går, 10% tar buss, 8% sykler.

En vanlig dag i Trondheim

Andelen reiser etter type gjort om til antall reiser for alle over 13 år i Trondheim.

Kjører bil225 000
Passasjer, bil 43 000
Buss, trikk og tog 54 000
Sykler 45 000
Går140 000

Hva skal til for at du skal forandre deg?

Illustrasjon av transportforandring fra 2010 til 2014. Det er nå 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Endring fra 2010 til 2014:

Tallene er en gjennomsnittlig fordeling av alle reiser per dag i Trondheim. I tillegg til bil, kollektiv, sykkel og gåing, kommer blant annet motorsykkel, moped og fly.

Et bilde som viser resultat av registreringer og tellinger av trafikk:

Rapport om reisevaner i Trondheim 2013/14

Les hele den nasjonale reisevaneundersøkelsen her

Miljøpakken har også gjennomført egne spørreundersøkelser (Mini-RVU) i perioden 2014-2017:
Reisevaner rapport 2014-2017

Bli med og kutt køen

Illustrasjon av avstanden fra Trondheim til Vinstra

Hver dag reiser 20 000 mennesker til Midtbyen kollektivt. 19 000 sykler eller går. Om de grønne trafikantene satt i hver sin bil, ville køen nådd Vinstra i Gudbrandsdalen.

3900 tar buss, 400 sykler og 200 går over Elgeseter bru i morgenrushet. De kutter over 30 km bilkø.

Gi plass til de som trenger det

Illustrasjon av parkerte bilder kontra fotballbane

40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim hver dag. Plassen de parkerte bilene tar tilsvarer nesten 100 fotballbaner. I Midtbyen har 1500 gratis p-plass. De bruker areal som tilsvarer bortimot fire ganger Lerkendal.

Trafikktall fra Trondheim:
Kollektivreiser

Sykling

 • Midtbyen: Sykkeltrafikken til og fra Midtbyen har økt med 52 prosent fra 2010 til 2018 (manuelle tellinger).
 • Barneskoler: Andelen elever som sykler har økt fra 8 % i 2013 til 21 % i 2017.
  1900 flere barn sykler i snitt til barneskolene hver dag, til sammen ca 3000.
  Omtrent like mange færre blir kjørt.
 • 20 000 sykler til og fra Midtbyen i snitt gjennom året.
 • 6-7000 sykler til og fra Midtbyen om vinteren.

Gåing

 • Midtbyen: Ca 21 000 går til og fra Midtbyen i snitt. Det er 39 % flere i 2018 enn i 2010 (manuelle tellinger).
 • Gågatene: Nordre gate har 20 000 besøkende en lørdag i sommerhalvåret. Noen sykler, de aller fleste går.

Bilkjøring

 • 100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn 3 kilometer.
 • 250 000 passerer bompunktene i Miljøpakken daglig.
 • En personbil står stille 96 % av tida – og taper verdi.
 • Trafikken i bommene gikk ned med 1,4 prosent i 2018.

Andre undersøkelser

Miljøpakken evalueres jevnlig: