Er du den siste som skal endre reisevanene dine?

Røde felt Singsakerruta test

Stadig flere går, sykler eller tar buss i Trondheim, samtidig som biltrafikken går ned. Nå er lufta renere enn på 20 år.

Sammen har vi redusert bilbruken

50 % av alle reiser i Trondheim er en biltur. Åtte år tidligere var bilandelen 58 %. Kilde: Nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU)

Hva om vi reiste som før Miljøpakkens arbeid startet i 2009?
Da ville det vært:
60 000 flere bilturer hver dag i Trondheim enn i dag.
13 000 færre sykkelturer
15 000 færre daglige reiser med buss, trikk og tog.

Trondheim hadde færre bilturer i 2018 selv om vi ble mer enn 35 000 flere innbyggere siden 2009. Bilbruken skal fortsatt ikke øke fordi om byen vokser. Det krever staten. Den økte litt i 2019.

Under ser du hvordan vi reiste i 2009/10, 2013/2014 og foreløpige tall for 2017 og 2018, ifølge RVU.

En vanlig dag i Trondheim

Andelen reiser etter type gjort om til antall reiser for alle over 12 år i Trondheim, ifølge RVU 2017.

Kjører bil210 000
Passasjer, bil 48 000
Buss, trikk og tog 60 000
Sykler 54 000
Går150 000

Hva skal til for at du skal forandre deg?

Illustrasjon av transportforandring fra 2010 til 2014. Det er nå 11% færre bilturer, 33% flere kollektivreiser, 27% flere sykkelturer og 4% flere gåturer

Tallene gir et bilde på hvordan reisevanene har endret seg over noen år – fra bil til kollektiv, sykling og gåing.

Resultat av registreringer og tellinger av trafikk (ikke RVU):


Andelen barn som sykler til barneskolen ha økt fra 8 % i 2013 til over 20 % de siste årene.

Rapport om reisevaner i Trondheim 2013/14

Les hele den nasjonale reisevaneundersøkelsen her

Miljøpakken har også gjennomført egne spørreundersøkelser (Mini-RVU) i perioden 2014-2017:
Reisevaner rapport 2014-2017

Bli med og kutt køen

Illustrasjon av avstanden fra Trondheim til Vinstra

Hver dag reiser 22 000 mennesker til Midtbyen kollektivt. 13 000 sykler eller går. Om de grønne trafikantene satt i hver sin bil, ville køen nådd Vinstra i Gudbrandsdalen.

3900 tar buss, 400 sykler og 200 går over Elgeseter bru i morgenrushet. De kutter over 30 km bilkø.

Gi plass til de som trenger det

Illustrasjon av parkerte bilder kontra fotballbane

40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim hver dag. Plassen de parkerte bilene tar tilsvarer nesten 100 fotballbaner. I Midtbyen har 1500 gratis p-plass. De bruker areal som tilsvarer bortimot fire ganger Lerkendal.

Utvalgte trafikktall fra Trondheim:
Kollektivreiser

Sykling

 • Midtbyen: Sykkeltrafikken til og fra Midtbyen har økt med 55 prosent fra 2010 til 2019 (manuelle tellinger).
 • Barneskoler: Andelen elever som sykler har økt fra 8 % i 2013 til 21 % i 2018.
  1900 flere barn sykler i snitt til barneskolene hver dag, til sammen ca 3000.
  Omtrent like mange færre blir kjørt.
 • 20 000 sykler til og fra Midtbyen i snitt gjennom året.
 • 6-7000 sykler til og fra Midtbyen om vinteren.

Gåing

 • Midtbyen: Ca 21 000 går til og fra Midtbyen i snitt. Det er 39 % flere i 2019 enn i 2010 (manuelle tellinger).
 • Gågatene: Nordre gate har 20 000 besøkende en lørdag i sommerhalvåret. Noen sykler, de aller fleste går.

Bilkjøring

 • 100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn 3 kilometer.
 • 250 000 passerer bompunktene i Miljøpakken daglig.
 • En personbil står stille 96 % av tida.

Vegamot har oversikt over bompasseringer. Velg fanen Miljøpakken nederst på regnearket for trafikkstatisikk.

Andre undersøkelser

Miljøpakken evalueres jevnlig: