Resultater og nøkkeltall

Stadig flere går, sykler eller tar buss i Trondheim, samtidig som biltrafikken går ned. Nå er lufta renere enn på 20 år.

Slik reiser vi

Litt over halvparten (52 prosent) av alle reiser i Trondheim er en biltur. Bilbruken skal ikke øke selv om byen får flere innbyggere.
Her ser du hvordan vi reiste, ifølge den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2014).

En vanlig dag i Trondheim

Andelen reiser etter type gjort om til antall reiser for alle over 13 år i Trondheim.

Kjører bil 225 000
Passasjer, bil  43 000
Buss, trikk og tog  54 000
Sykler  45 000
Går 140 000

Slik forandrer vi oss

Endring fra 2010 til :2014

Tallene er en gjennomsnittlig fordeling av alle reiser per dag i Trondheim. I tillegg til bil, kollektiv, sykkel og gåing, kommer blant annet motorsykkel, moped og fly.

Rapport om reisevaner i Trondheim 2013/14

Les hele den nasjonale reisevaneundersøkelsen her

Miljøpakken har også gjennomført egne spørreundersøkelser (Mini-RVU) i perioden 2014-2017:
Reisevaner rapport 2014-2017

De grønne kutter kø

Hver dag reiser 20 000 mennesker til Midtbyen kollektivt. 19 000 sykler eller går. Om de grønne trafikantene satt i hver sin bil, ville køen nådd Vinstra i Gudbrandsdalen.

3900 tar buss, 400 sykler og 200 går over Elgeseter bru i morgenrushet. De kutter over 30 km bilkø.

Parkerte biler tar mye plass

40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim hver dag. Plassen de parkerte bilene tar tilsvarer nesten 100 fotballbaner. I Midtbyen har 1500 gratis p-plass. De bruker areal som tilsvarer bortimot fire ganger Lerkendal.

Kollektivreiser

Sykling

 • Midtbyen: Sykkeltrafikken til og fra Midtbyen har økt med ca 50 prosent fra 2010 til 2016 (manuelle tellinger).
 • Barneskoler: Andelen elever som sykler har økt fra 8 % i 2013 til 21 % i 2017.
  1900 flere barn sykler i snitt til barneskolene hver dag, til sammen ca 3000.
  Omtrent like mange færre blir kjørt.
 • 20 000 sykler til og fra Midtbyen i snitt gjennom året.
 • 6-7000 sykler til og fra Midtbyen om vinteren.

Gåing

 • Midtbyen: Ca 21 000 går til og fra Midtbyen i snitt. Det er 28 % flere enn i 2010 (manuelle tellinger).
 • Gågatene: Nordre gate har 20 000 besøkende en lørdag i sommerhalvåret. Noen sykler, de aller fleste går.

Bilkjøring

 • 100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn 3 kilometer.
 • 250 000 passerer bompunktene i Miljøpakken daglig.
 • En personbil står stille 96 % av tida – og taper verdi.

Andre undersøkelser

Miljøpakken evalueres jevnlig: