Prosjekter
Politisk styringsgruppe 2022

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 17 mars 2022

Lesetid: 3 min

Møte i politisk styringsgruppe

17. mars møttes politisk styringsgruppe for byvekstavtalen i trondheimsområdet. Her finner du presentasjonene fra møtet.

F.v.: Ordfører Jorid Jagtøyen i Malvik, ordfører Rita Ottervik i Trondheim, møteleder og statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet, fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Trond Hoseth i Malvik og varaordfører Ole Hermod Sandvik i Stjørdal kommune. Ikke avbildet: Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Politisk styringsgruppe er det øverste organet for byvekstavtalen og derfor Miljøpakken, og leder arbeidet med avtalen. Styringsgruppen behandler fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter. Organet består av statssekretær i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet samt fylkesordfører og ordførerne i deltakerkommunene.

Klart for reforhandling av avtalen

På møtet presenterte Miljøpakkens sekretariat kort om historikk og resultater, og møtet behandlet handlingsprogram 2022–2025 og årsbudsjett for 2022. Det ble også besluttet å iverksette reforhandling av byvekstavtalen som ligger til grunn for Miljøpakkens arbeid.

– Byvekstavtalene er viktige verktøy for å nå nullvekstmålet og god arealutvikling. Vi ser at avtalen som vi i dag har for trondheimsområdet gir gode resultater. Jeg er imponert over innsatsen som gjøres. Nå ser både vi og våre avtalepartnere i trondheimsområdet at det er naturlig med en gjennomgang og reforhandling, sier statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Ikke økte statlige midler

– De lokale partene har en offensiv tilnærming til å finne gode løsninger for grønnere transport og god arealbruk. Jeg er glad for at det er full enighet om en gjennomgang av avtalen med mål om enkelte tilpasninger, slik at vi kan få best mulig måloppnåelse og effektiv bruk av de store midlene. Så må jeg understreke, slik jeg også sa i møtet i styringsgruppa, at en slik gjennomgang ikke innebærer økte statlige midler, sier Gundersen.

Byvekstavtalen ble inngått i 2019 mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal og Trøndelag fylkeskommune. Avtalen gjelder for perioden 2019–2029.

– Byvekstavtalene er viktige for å sikre utviklingen i og rundt våre største byer. For trondheimsområdet innebærer det at vi må samarbeide godt om effektiv arealbruk som bygger opp under god by- og stedsutvikling, sier Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Byvekstavtalene er gjensidig forpliktende avtaler mellom partene, og et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet. Bedre fremkommelighet samlet sett og attraktive alternativer til privatbil er viktige mål, sammen med mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre.

Presentasjoner fra sekretariatet

Presentasjon fra trondheimsordfører Rita Ottervik

Presentasjon fra fylkesordfører Tore O. Sandvik

De lokale partene signaliserte tydelig sin skuffelse og frustrasjon over at satsingen på ‘to tog i timen’ mellom Melhus og Stjørdal lar vente på seg.