Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 18 oktober 2022

Lesetid: 2 min

Miljøpakken bygger mer på Saupstad

I løpet av høsten står 150 meter ny gang- og sykkelveg ferdig i Saupstadringen. Dermed forsvinner en «missing link» for myke trafikanter på Saupstad.

Den aktuelle strekningen går mellom krysset Kolstadtunet/Saupstadringen og metrobusstasjonen Casper Lundes veg. Anlegget er tilnærmet utslippsfritt med bruk av elektrisk gravemaskin.

Miljøpakken sprer store og små prosjekter ut i de ulike bydelen, og etter hvert i de nye kommunene Melhus., Malvik og Stjørdal. Noe av det som er gjort eller kommer på Saupstad:

Snarvegen Saupstad-Bjørndalen
Ble utbedret i 2017 og åpnet med snorklipping 20. september det året. Den 240 meter lange traseen fikk bedre dekke og lys. Folk sparer 20 minutter på å gå til og fra tilbud på Rosten og Tiller sammenlignet med å gå rundt. Snarvegen tar av nær Midteggen busstopp.

Snarvegen Skytterveien-Saupstadringen
Bare 40 meter lang, med du sparer mye tid. Populært tiltak for den som går. Utbedret og åpnet i 2019.

BEDRE Å GÅ: Snarvegen mellom Skytterveien og Saupstadringen.

To snarveger ved Saupstad senter
To smarte tråkk som krysser hverandre sentralt på Saupstad ble igangsatt i 2021 og åpnet i år. Ett av flere bidrag til å gjøre området mer attraktivt.

Saupstadbrua, gang- og sykkelbru
Et stort prosjekt til en kostnad på ca 200 mill. kr. som er under bygging. Strenge krav til rassikring har forsinket arbeidet og gjort utbygginga krevende, men brua kommer. Brua vil gjøre det mulig å gå og sykle raskt og tilnærmet flatt mellom Saupstad og Tiller/Rosten. Den får et spenn på 180 meter. Gang- og sykkelvegsystemet utvides på begge sider slik at anlegget totalt vil strekke seg over ca 550 meter.

Metrobuss
Den nye bussystemet åpnet i august 2019. Metrobusslinje 2 går langs Saupstadringen. Miljøpakken har bygd stasjoner av høy standard i området.

EL-MASKIN: Miljøpakken har stilt krav om Miljøvennlig utbygging på Saupstad.