Saupstad–Bjørndalen

Prosjekttype:
Snarvei
Status:
Ferdig

Dette er en snarveg som gjør det 20 minutter raskere å gå mellom de folkerike områdene på Saupstad på den ene sida og og Tillerbyen med et stort utvalg kjøpesentre og butikker på den andre. Lokalsentre, idrettsanlegg og Heimdal videregående skole er andre viktige målpunkt.

Snarvegen via Bjørndalen er mye brukt. En strekning på 240 meter har fått bedre fundamentering og drenering og skal fra nå av kunne brøytes om vinteren. Grusdekket er bedre og det har kommet opp nye lys.

Snarvegen i fugleperspektiv, der den snor seg under Dovrebanen. Foto: Glen Musk.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus