Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 04 oktober 2022

Lesetid: 3 min

Miljøpakken 2023: Vil bruke 2,1 milliarder

Miljøpakken står foran valget mellom å kutte i planer eller låne penger. Partene vil bruke mer i 2023 enn det kommer penger inn.

Det er en ny problemstilling når Kontaktutvalget i Miljøpakken behandler budsjett og handlingsprogram fredag. Ambisjonene er store samtidig som kostnadene øker. Partene er staten, Trøndelag fylkeskommune og de fire kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal.

Noen nøkkeltall for 2023
Partene har spilt inn tiltak som vil koste 2087 mill. kr. – 50 prosent mer enn for 2022.
Forventede inntekter er 1756 mill kr.
Av dette er 700 mill kr. bompenger. Det tilsvarer 40 prosent.

Gapet på 330 mill. kr. mellom kostnader og inntekter kan dekkes på tre måter:
1. Kutte/utsette foreslåtte tiltak.
2. Bruke av penger i banken.
3. Låne penger.

Alt koster mer
Sekretariatet i Miljøpakken foreslår kutt ved å prioritere de prosjektene som kan gi best måloppnåelse. Miljøpakkens overordnede mål er nullvekst i personbiltrafikken. Ved å ta av oppspart kapital nærmer man seg grensen for å måtte låne. Lån legger begrensninger på hvordan Miljøpakken kan bruke bompenger. I tillegg øker byggekostnader og andre utgifter uten at det blir kompensert på inntektssida.

Satser på kollektiv
Miljøpakken er primært et prosjekt som bygger ny infrastruktur. Ifølge budsjettforslaget skal Miljøpakken også bidra med 346 mill. kr. til drift av kollektivtilbudet i Miljøpakkens kommuner i 2023. Her inngår 50 millioner ekstra sammenlignet med 2022.

Alle parter må være enig om tiltak i Miljøpakken (konsensus). Forslag som det ikke er enighet om før møtet i Kontaktutvalget beløper seg til 121 mill. kr. Blant disse er:
– 16 millioner i 2023 som første bidrag til en mobilitetspakke som skal modernisere AtBs tilbud.
– 10 millioner i 2023 til et pilotprosjekt for å teste lading av busser mens de kjører (el-veg).

Prosessen videre
Etter at Kontaktutvalget har sagt sitt, blir budsjett og handlingsprogram endelig vedtatt politisk i kommunestyrer, bystyret og fylkestinget. Politisk ledelse hos disse partene sitter i Kontaktutvalget sammen med representanter for staten; Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren.

Her finner du det komplette forslaget til budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026

Møtet finner sted i formannskapssalen i Trondheim rådhus fredag 7. oktober kl. 10. Møtene i Kontaktutvalget er åpne.