Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 24 juni 2019

Lesetid: 4 min

Innspurt: Hektisk bygging for Metrobuss

Miljøpakken bygger for livet – for Metrobuss. 3. august er tida ute.

Aldri før er det gravd så mye så mange steder langs vegene i Trondheim.
Neppe noen gang før har kravet til utbygging vært så omfattende og tidsfristen så kort.

Jarleveien på Lade: Her kommer holdeplass for Metrobuss sammen med kollektivfelt og ny sykkelveg (Alle foto: Knut Opeide, Statens vegvesen).

3. august starter Metrobuss og et helt nytt rutetilbud. Innen da skal det aller meste av holdeplasser (plattformer) og knutepunkt være på plass.

Noen harde fakta om hva Miljøpakken bygger:
* 15 nye knute- og omstigningspunkt
* 54 stasjoner
* 135 plattformer finnes på disse knutepunktene og stasjonene
11 strekninger bygges ut – inkludert Høgskoleringen og Jonsvannsveien

Fra anlegget i Jonsvannsveien på Moholt. Bare finishen gjenstår.

Aktiviteten sommeren 2019 er ekstrem. Ved utgangen av mai var ca 50 av de 135 plattformene helt ferdig. I løpet av sommeren skal altså anslagsvis 85 til stå klare for bruk. Det er hovedårsaken til at du ser maskiner over alt langs de tre traseene for Metrobuss. Nesten hver dag blir noe ferdigstilt.

En del av prosjektene er omfattende, som:
Tonstad omstigningspunkt inne i rundkjøringa ved E6. Her møtes to linjer for Metrobuss, og det skal bli god sykkelparkering og enkelt å bytte buss.

Febrilsk byggeaktivitet inne i vegsystemet nær E6 på Tonstad. Her møtes Metrolinjene 1 og 2.

Lund snuplass ved Kattem. Her starter og stopper to Metrobusslinjer. Et privat selskap skal bygge ut boliger og butikk midt inne i den sirkelen som snuplassen danner.

Fra Lund snuplass ved Katten – et omfattende prosjekt.

Heimdal stasjon, knutepunkt som får blant annet sykkelhotell.

Bygging ved Heimdal stasjon i Heimdal sentrum – et viktig knutepunkt for buss, tog og sykkel.

Jonsvannsveien, ble planlagt før vedtak om Metrobuss, men kollektivfelt bidrar til at en av de travleste bussrutene kommer fortere fram. Her bygges det også sykkelveg. Det samme gjelder i Høgskoleringen, som er ferdig, og i Christian Frederiks gate, der arbeid pågår til ut i juli. Disse tre prosjektene samlet gir et svært godt tilbud til buss og sykkel over en lang strekning sammen med Dybdahls veg, som også er ferdig.

Tiller knutepunkt i Sentervegen ved City Syd er det eneste av de større prosjektene som ikke blir ferdig til det nye busstilbudet starter 3. august.

Løvetanna i rundkjøringa ved City Syd er rykket opp med rota. Dette knutepunktet blir etter planen ferdig først i november.

Utbedring av de store gatene i og nær sentrum er planlagt senere. Les om gateprosjektene. De tar en stor del av kostnadene.

Bygger for 3 milliarder
Metrobuss er en del av Byvekstavtalen. Den økonomiske rammen for Metrobuss er litt over 3 milliarder kroner. Staten betaler halvparten, mens den andre halvparten kommer fra bompenger. De tilsvarende kollektivprosjektene i Bergen (bybanen) og Stavanger (bussveien) er dyrere og krever dermed mer bompenger.

Trafikken må omdirigeres i Sivert Thonstads veg mens bygging pågår.
M for Metrobuss i asfalten. Det er anlagt midlertidig depot (p-plass) for Metrobusser i Falkenborgvegen ved Sirkus Shopping.