Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 juni 2019

Lesetid: 2 min

Olav Tryggvasons gate bygges om

Miljøpakken bygger om den østre delen Olav Tryggvasons gate.

Kartet viser nye svingefelt mot venstre i to kryss og ny sone for varelevering. Sykkelfelt og en del utemøbler må vike plass.

Formålet er å hjelpe bussen fram og å gjøre det lettere å levere varer. Ombygginga skjer på strekningen mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata.

  • Sykkelfeltene og deler av utemøblene fjernes.
  • Et nytt kjørefelt overtar den ledige plassen slik:
    – Biltrafikken får eget felt for å svinge til venstre opp Søndre.
    – Biltrafikken får eget felt for å svinge til venstre ned Kjøpmannsgata.

Dermed vil biler som venter på grunn av møtende trafikk ikke lenger stå i veien for bussen i de to kryssene.

I tillegg blir det laget en ny sone for varelevering utenfor Olavskvartalet. En del av utemøblene fjernes.

Disse møblene ved Olavskvartalet forsvinner til fordel for ny lomme for varelevering

Bussene sto i bilkø
Justeringene er del av prøveprosjektet med Olav Tryggvasons gate som miljøgate. Det ble innført i fjor sommer. Da fikk biltrafikken forbud mot gjennomkjøring mens det ble anlagt sykkelfelt på begge sider av gata.

Omfattende evaluering viser at bussene blir hindret i rushtida, og at kollektivtrafikken derfor må hjelpes fram. Forbudet mot gjennomkjøring har redusert biltrafikken mindre enn ventet . Mange kjører fortsatt deler av gata. Registreringer i forbindelse med prosjektet viser for øvrig at halvparten av all biltrafikken kjører rett gjennom Midtbyen uten å ha noe ærend i sentrum.

Flytter litt på holdeplass
Uten sykkelfelt kan bussholdeplassen ved Nova trekkes inn til fortauet. Arbeidet på holdeplassen starter mandag 24. juni. I anleggsperioden vil bussen stoppe litt nærmere Bakke bru i retning ut av byen.

Sykkelfeltet forsvinner og holdeplassen på bildet blir trukket inn mot fortauet.

Trafikken skal gå som normalt mens omlegginga skjer. Den skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker – rundt 12. juli