Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 17 august 2021

Lesetid: 3 min

Hvem blir Årets fotgjenger 2021?

Fortjener du eller noen du vet om prisen som Årets fotgjenger? Nominer din kandidat innen 27. august!

Pandemien gjorde at mange av oss endret reisevaner, i alle fall for en periode. Kjenner du noen som har begynt å la bilen stå fordi de har funnet gleden med å vandre? Eller noen som stort sett går dit de skal og har gjort det i en mannsalder? Da hører vi gjerne fra deg.

Nominer Årets fotgjenger på en av disse måtene:

Legg ved en kort begrunnelse og kontaktinfo for deg og kandidaten. Fristen er 27. august.

Kriterier

Prisen som Årets fotgjenger går til noen som setter pris på å gå i stedet for å kjøre bil, og som kan inspirere andre til det samme, enten vedkommende slentrer, subber, spaserer eller stamper.

Vinneren kan for eksempel være noen en som:
• går til og fra jobb i all slags vær, selv om det fins gratis bilparkering på arbeidsplassen
• bokstavelig talt har gått av seg mange kilo
• har gått seg i form etter sykdom, eller som går trass i funksjonshemming
• motiverer og hjelper andre til å gå

Kandidaten må bo i Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal.

Premie

Prisen deles ut i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke 16.-22. september og består av velfortjent oppmerksomhet i form av heder, ære, pokal og kake – i den rekkefølgen.

Hvorfor premierer vi fotgjengere?

Miljøpakken har delt ut prisen Årets fotgjenger siden 2016 for å sette søkelyset på en gruppe reisende som fortjener økt status og oppmerksomhet.

Fotgjengerne er de glemte heltene i samfunnsregnskapet og miljøvennlig transport. De som går i stedet for å kjøre gjør bilkøen kortere, fremkommeligheten bedre, og bidrar til bedre byluft og mindre utslipp av klimagasser. Fotgjengerne gir oss alle en triveligere by mens de selv får god helse. Det gående folket fortjener mer oppmerksomhet enn de får.

Resten av året jobber Miljøpakken for å legge enda bedre til rette for fotgjengerne i byregionen vår, blant annet gjennom å bygge fortau og utbedre snarveier.

VISSTE DU AT …

  • 100 000 bilturer i Trondheim hver dag er kortere enn 3 kilometer
  • 2–3 kilometer gange om dagen i bra tempo gir i snitt over 3 gode leveår ekstra
  • for hver kilometer du går, sparer du samfunnet over 50 kroner
  • gåing stimulerer hjernen, styrker hjertet, bedrer psyken, reduserer overvekt og er bra for ledd og skjelett
  • barn som går til og fra skolen lærer lettere

Foto: Glen Musk