Prosjekter
Kari-Anne Rørstad

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 09 juli 2021

Lesetid: 8 min

75 snarveier til en mer effektiv hverdag

Gående er smarte og effektive – de finner alltid raskeste og letteste trasé, enten den finnes fra før eller ikke. De siste årene har Miljøpakken oppgradert og etablert en rekke slike snarveier i Trondheim. Kanskje har du en i nabolaget du ikke har oppdaget?

Kari-Anne Rørstad
Miljøpakkens Kari-Anne Rørstad langs en snarvei på Sverresborg.

Siden 2014 har Miljøpakken bygget rundt 75 snarveier for myke trafikanter. Mange eksisterende tråkk har blitt oppgradert, med for eksempel nytt dekke, ordentlig lys, trapper og håndløpere (rekkverk). I tillegg har Miljøpakken laget helt nye stier som knytter boområder og bydeler tettere sammen. 

– Vi jobber for å få flere til å gå fremfor å kjøre bil. Det er bra for miljøet, men også helsefremmende, sier Kari-Anne Rørstad, prosjektleder i Mobilitets- og samferdselsenheten i Trondheim kommune.

Men det er en grunn til at “gangavstand” er et eget ord i ordboka:

– Avstander må være korte. Er det lengre å gå enn en kilometer, vet vi at viljen til å gå begynner å falle dramatisk. Da sier det seg selv at det er viktig for folk å finne så korte gåruter som mulig. Men mange snarveier har vært i dårlig stand. De er kanskje gjengrodde. Gjørmete. Mørke. Det gjør at mange velger dem bort – særlig i vinterhalvåret eller når det er dårlig vær – og tar bilen i stedet. Derfor har vi nå oppgradert mange av snarveiene med blant annet belysning og nytt toppdekke.

Miljøpakkens snarvei fra Saupstadringen til Bjørndalen er en av dem som har fått spesielt gode tilbakemeldinger, og er i flittig bruk av både gående og syklister.

Naturskjønne omgivelser

Tiden du sparer er jo ikke alt. Også omgivelsene du går i, betyr mye.

– Trondheim har utrolig mange fine grøntdrag, og snarveiene våre går ofte i naturskjønne omgivelser med flott utsikt, sier Kari-Anne. – Det er klart det er mye triveligere å gå til jobb på en sånn sti, langt borte fra biler og støy.

– Hva kjennetegner en knallgod snarvei?

– I tillegg til fine og luftige omgivelser, har den belysning, underlag som tåler regn og som kan brøytes og strøs om vinteren. Stien er også ideelt sett bred nok til at to kan møtes selv om den ene kommer med barnevogn. Og er snarveien bratt, slik den ofte blir i Trondheim, har den håndløper og benker.

Best mulig for flest mulig

Universell utforming legger i utgangspunktet begrensninger på hvor kraftig stigning nye veier kan ha. For snarveiene ville dette ofte ført til at stiene måtte sno seg som en slange oppover terrenget. Dette er det sjelden plass til mellom bolighusene, og snarveiene ville dessuten blitt så lange at de ikke lenger ble snarveier.

SNARVEIENE I TALL

Siden 2014 har Miljøpakken tilrettelagt rundt 75 snarveier.

Snarveiene har en snittpris på én million kroner og en samlet lengde på 11 kilometer.

For perioden 2021–2024 er det årlig satt av 9 millioner kroner til planlegging og bygging av snarveier.

– Vi ønsker jo å lage snarveiene best mulig for flest mulig, så vi legger mye vekt på kompenserende tiltak. For dem som er dårlig til beins er benker og håndløpere gull verdt, og for svaksynte har vi for eksempel refleks på håndløperen.

– Har du selv en favoritt blant snarveiene?

– Det er veldig mange flotte å ta av. En av de første vi bygde var gjennom friområdet ved Kristiansten festning. Den har flott landskap, utsikt over byen, og brukes av veldig mange som går til og fra sentrum, sier Kari-Anne.

Når Miljøpakken velger ut hvilke snarveier som skal oppgraderes eller bygges, går de som oftest for steder hvor folk allerede i lang tid har tråkket opp stier selv:

Sti i Fossegrenda
Mange smale og gjørmete stier som denne mellom Leirfossvegen og Sluppen har i senere tid blitt oppgradert av Miljøpakken.

– Det ble gjort en kjempejobb i 2014–2015 med å registrere hvor snarveiene i Trondheim var og hvilken tilstand de var i. Ut fra dette prioriterer vi dem som gir mest nytte for mange, altså de som sparer gående for mest tid, og som samtidig går dit mange skal. Skoler, bussholdeplasser og arbeidsplasser i tett befolkede områder, for eksempel. I tillegg gjør vi en skjønnsmessig vurdering av trafikkbildet der den alternative ruta går. Det kan jo si en del om hvor attraktiv en opprustet snarvei blir.

Tips førte til populær snarvei

– Tar dere imot tips fra publikum?

– Vi får ganske mange innspill i løpet av året. Jeg fikk et senest i dag, faktisk!

– Har det noen hensikt å komme med forslag? Dere har jo allerede prioritert?

– Vi prioriterer årlig, og da tar vi en ekstra sjekk på dem som har blitt særlig etterspurt siden sist. Hvis de slår godt ut på de punktene vi vurderer etter, kan snarveien bli prioritert. Snarveien langs Kyvatnet, for eksempel, ble oppgradert av Miljøpakken etter et innspill fra en dame som ønsket seg lys der.

Kyvatnet
Stien som sniker seg langs trikkelinja og Kyvatnet har blitt en flott snarvei.

Snarveien var allerede på lista til Miljøpakken, men hadde ikke vunnet frem i prioriteringen fordi det var lite tid å spare for gående der sammenlignet med andre snarveiprosjekter.

– Vi tok den opp til ny vurdering, tok en ekstra sjekk, og kom frem til at store høydeforskjeller langs den alternative ruten, samt en skummel krysning over hovedveien, gjorde dette til et godt prosjekt. I dag er dette blitt en kjempepopulær snarvei for mange på Byåsen.

Snarveien til en fin tur

En forutsetning for Miljøpakkens nye snarveier er likevel at de bidrar til målet om at flere tar beina fatt for sine reiser i nærområdet:

KART OG INNSPILL

  • Se interaktivt kart over snarveiene – kanskje har du noen i nabolaget du ikke har oppdaget?
  • Henvendelser om snarveier kan sendes mobilitet-samferdselsenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

– Mange ønsker seg nye eller bedre turveier, men bidrar de ikke til at du lar bilen stå, faller de utenfor satsingen til Miljøpakken. Noen turstier fungerer riktignok også som snarveier, og vi har oppgradert mange typiske turveier fordi de forkorter ruta til jobb, buss eller skole. Og motsatt at mange av de fine snarveiene til jobb og skole også blir turstier. Mange har glede av snarveiene også til andre formål enn å komme raskest mulig frem.

Foreløpig er alle Miljøpakkens snarveier å finne innenfor Trondheims kommunegrenser. I 2019 ble imidlertid Melhus, Malvik og Stjørdal også inkludert i Miljøpakken. Kanskje vil det etter hvert også der dukke opp noen ikoniske fotavtrykk-skilt som leder til snarveier til en mer effektiv hverdag?

DISSE SNARVEIENE BYGGES I 2021

  • Kong Øysteins veg–Aasta Hanstees veg
  • Viktor Baumanns vei–Oscar Wistings vei
  • Reier Søbstads veg–Kongsvegen
  • Sør for Søbstad Helsehus
  • Tonstadbrinken nord
  • Tonstadbrinken–Moltmyra
  • Serinelystveien–Gamle Oslovei
Snarvei-skilt Miljøpakken